Bjørn Zarbell style=

Bjørn Zarbell

President
Tore Bernt style=

Tore Bernt

Visepresident
Per Odd Kalsnes style=

Per Odd Kalsnes

Sekretær
Steinar Fløtberget style=

Steinar Fløtberget

Kasserer
Ole F. Jessen style=

Ole F. Jessen

Medlemsansvarlig